ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงแรงงาน แนะวิธีไปทำงานต่างประเทศถูกกฎหมาย เตือนระวังถูกหลอกจากสายนายหน้าเถื่อน

กระทรวงแรงงาน แนะวิธีไปทำงานต่างประเทศถูกกฎหมาย เตือนระวังถูกหลอกจากสายนายหน้าเถื่อน

นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ในต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายประมาณ 120,000 คนใน 122 ประเทศ ขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้ แจ้งว่า แรงงานไทยที่ลักลอบทำงานในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายมีจำนวน 130,000 คน ซึ่งไทยและเกาหลีใต้ได้ทำข้อตกลงจัดหาแรงงานเพื่อไปทำงานเกาหลีใต้อย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านกรมการจัดหางาน ในแต่ละปีจะจัดส่งตามความต้องการของเกาหลีใต้ ส่วนใหญ่ต้องการแรงงานในภาคการเกษตร ภาคการก่อสร้าง และภาคอุตสาหกรรมการผลิต พร้อมย้ำ การเดินทางไปทำงานอย่างผิดกฎหมายจะทำให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการทำได้ยาก ไม่มีประกันสุขภาพ ถูกเอาเปรียบในเรื่องของค่าจ้างและต้องอยู่อย่างหลบซ่อน

ส่วนวิธีการไปทำงานต่างประเทศ โดยถูกต้องตามกฎหมายมี 5 วิธี ได้แก่ บริษัทจัดหางานจัดส่ง กรมการจัดหางานจัดส่ง เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน และนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงาน พร้อมย้ำว่าทั้ง 5 วิธี ผู้ที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ จะต้องมีแจ้งกรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดก่อน ผู้ที่สนใจไปทำงานต่างประเทศศึกษาข้อมูลการเดินทางไปทำงานได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ยังกล่าวถึงเหตุจูงใจที่แรงงานไทยต้องการไปทำงานเกาหลีใต้คืออัตราค่าจ้างและการเดินทางไปเกาหลีไม่ต้องขอวีซ่า ทำให้มีแรงงานบางส่วนตั้งใจเลือกช่องทางไปทำงานอย่างผิดกฎหมายและบางส่วนถูกหลอกลวงจากสายนายหน้าเถื่อน ในเรื่องดังกล่าวกรมการจัดหางานไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ดำเนินการป้องกันในหลากหลายวิธีและดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ การให้ความรู้ความเข้าใจกับคนในชุมชน

พร้อมย้ำ แรงงานหากมีผู้ชักชวนไปทำงานต่างประเทศ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจไปทำงาน ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ประกาศรับสมัครงานว่า ได้รับอนุญาตจัดหางานหรือไม่ ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือโทรสอบถามผ่านสายด่วน 1694

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220919113213885

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More