ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดหนองบัวลำภู ต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ ISAN in LOVE ส่งเสริมการท่องเที่ยว 20 จังหวัดภาคอีสาน หลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง

จังหวัดหนองบัวลำภู ต้อนรับคณะคาราวานรถยนต์ ISAN in LOVE ส่งเสริมการท่องเที่ยว 20 จังหวัดภาคอีสาน หลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง

วันนี้ (19 ก.ย.65) นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ต้อนรับผู้แทนสมาคมท่องเที่ยวส่วนกลาง ผู้แทน ททท.สำนักงานภาคอีสาน 8 สำนักงาน และขบวนสื่อมวลชนจากจังหวัดต่างๆ ซึ่งเดินทางร่วมคณะคาราวานรถยนต์ ISAN in LOVE ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว 20 จังหวัดภาคอีสาน ปี 2565 ในการมาเยือนจังหวัดหนองบัวลำภู ณ วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู (ศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา) อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

การจัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์เพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) 20 จังหวัดครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่าร้อยคน ประกอบด้วย พันธมิตรเครือข่ายด้านท่องเที่ยว ผู้ประกอบการจากกรุงเทพฯ และสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจาก 20 จังหวัดภาคอีสาน รวมถึงสื่อมวลชน และ ททท.ภาคอีสาน ทั้ง 8 สำนักงาน เพื่อฟื้นฟูและสร้างความเชื่อมั่น พร้อมกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในภาคอีสานและประเทศไทย หลังจากสถานการณ์ COVID-19 ได้เริ่มคลี่คลายลง

ซึ่งในวันนี้ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ร่วมกิจกรรมเดินแบบ “หนองบัวลำภู-นครแห่งผ้า” ณ วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู (ศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา) พร้อมกับผู้แทนสมาคมท่องเที่ยวส่วนกลาง และผู้แทน ททท.สำนักงานภาคอีสาน 8 สำนักงาน ทำให้คณะคาราวานฯ ได้ร่วมชมความสวยงามและเอกลักษณ์ของผ้าทอจังหวัดหนองบัวลำภู ได้สัมผัสกระบวนการขั้นตอนการทอผ้าจากชาวบ้านที่รังสรรค์ผืนผ้าออกมาได้อย่างประณีตและงดงาม ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู มีสินค้าที่เป็นรู้จักและขึ้นชื่อในเรื่อง “ผ้าฝ้ายและผ้าไหม” ถือเป็น Soft Power ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นการสร้างแบรนด์อันเป็นเอกลักษณ์ไปสู่สากล

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า การที่กิจกรรมคาราวานรถยนต์ ISAN in LOVE มาเยือนจังหวัดหนองบัวลำภูในครั้งนี้ ได้นำเสนอจุดแข็งของจังหวัดฯ ตามแผนการตลาดการท่องเที่ยวในปี 2566 คือ “ธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม” สอดคล้องกับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภู สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่คณะคาราวานฯ เกี่ยวกับความเป็นจังหวัดหนองบัวลำภูมากยิ่งขึ้น และยังมุ่งหวังให้เกิดการเดินทางนำคณะทัวร์เข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ภาคอีสาน และภูมิภาคอื่นๆ มากยิ่งขึ้น หลังจากที่การท่องเที่ยวซบเซาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มานาน

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220919203157077

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More