ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การประการศผลสถานการณ์ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สัปดาห์แรก

การประการศผลสถานการณ์ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 สัปดาห์แรก

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More