ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พระคติธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2565 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พระคติธรรม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2565 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More