เฝ้าระวัง ระดับน้ำบริเวณลุ่มน้ำชี-มูล ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.65 เป็นต้นไป

เฝ้าระวัง ระดับน้ำบริเวณลุ่มน้ำชี-มูล ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.65 เป็นต้นไป

ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฝ้าระวัง ระดับน้ำบริเวณลุ่มน้ำชี-มูล ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.65 เป็นต้นไป

นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประธานคณะทำงานอำนวยการ บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำใน ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมขังและล้นตลิ่ง ขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 ดังนี้

ลุ่มน้ำชี

จ.กาฬสินธุ์ บริเวณอำเภอกมลาไสย กุฉินารายณ์ ฆ้องชัย เมืองกาฬสินธุ์ ยางตลาด และร่องคำ

จ.ขอนแก่น บริเวณอำเภอโคกโพธิ์ชัย ชนบท บ้านแฮด พระยืน มัญจาคีรี แวงน้อย และแวงใหญ่

จ.ชัยภูมิ บริเวณอำเภอคอนสวรรค์ เนินสง่า และเมืองชัยภูมิ

จ.นครราชสีมา บริเวณอำเภอแก้งสนามนาง และบ้านเหลื่อม

จ.มหาสารคาม บริเวณอำเภอกันทรวิชัย โกสุมพิสัย และเมืองมหาสารคาม

จ.ยโสธร บริเวณอำเภอค้อวัง คำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย และเมืองยโสธร

จ.ร้อยเอ็ด บริเวณอำเภอจังหาร เชียงขวัญ ทุ่งเขาหลวง ธวัชบุรี พนมไพร โพธิ์ชัย โพนทอง เมยวดี เมืองสรวง สุวรรณภูมิ เสลภูมิ และอาจสามารถ

จ.ศรีสะเกษ บริเวณอำเภอกันทรารมย์

จ.อุบลราชธานี บริเวณอำเภอเขื่องใน และเมืองอุบลราชธานี

ลุ่มน้ำมูล

จ.นครราชสีมา บริเวณอำเภอชุมพวง ลำทะเมนชัย และเมืองยาง

จ.บุรีรัมย์ บริเวณอำเภอแคนดง และสตึก

จ.สุรินทร์ บริเวณอำเภอชุมพลบุรี ท่าตูม และรัตนบุรี

จ.ศรีสะเกษ บริเวณอำเภอบึงบูรพ์ ห้วยทับทัน ราศีไศล เมืองศรีสะเกษ และกันทรารมย์

จ.อุบลราชธานี บริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานี วารินชำราบ เขื่องใน และสว่างวีระวงศ์

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวคันบริเวณริมน้ำ เร่งกำจัดสิ่งกรีดขวางทางน้ำ ปรับแผนระบายน้ำจากเขื่อนและประตูระบายน้ำ เพื่อพร่องน้ำบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นแก้มลิงหน่วงน้ำ จัดจราจรในแม่น้ำชี แม่น้ำมูล ลดผลกระทบในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เตรียมอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนล่วงหน้า เตรียมอพยพผู้ประสบภัยได้ทันที

ข้อมูล กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More