ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันวิสาหกิจไทยประจำปี 2565

จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันวิสาหกิจไทยประจำปี 2565

วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย ปี 2565 โดยมีหน่วยงานและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดขอนแก่น กว่า 30 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเงินในครั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28สิงหาคม 2544เห็นชอบให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็น วันรัฐวิสาหกิจไทย ซึ่งวันดังกล่าวเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” พระองค์ท่านทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลในการวางรากฐานทางเศรษฐกิจ ทรงจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน อาทิ กิจการ รถไฟ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โรงพยาบาล สถานศึกษา ฯลฯ

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220920121920253

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More