ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรังจัดพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรังจัดพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันนี้ (21 ก.ย.2565) นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง

เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 14 ปี เพื่อให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาส มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน รวมทั้งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ปกครอง เป็นทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดตรัง กำลังศึกษา ณ สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง เป็นทุนลักษณะที่ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับพิจารณาทุนของโครงการ มีจำนวน 3 ระดับ ดังนี้

ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท

ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท

สำหรับในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนผู้เข้ารับทุน จำนวน 98 ทุน ดังนี้

ระดับประถมศึกษา จำนวน 48 ทุน เป็นเงิน 96,000 บาท

ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 39 ทุน เป็นเงิน 117,000 บาท

ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 7 ทุน เป็นเงิน 21,000 บาท

และค่าอาหารว่างที่นำมามอบในวันนี้ เป็นเงิน 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น 250,000 บาท

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220921132815621

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More