ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่ง 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565

สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่ง 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565

วันนี้ (21 ก.ย.65) ที่โรงเรียนสงวนหญิง นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน อ่านสาร พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565 ภายใต้แนวคิด “ขอให้เราร่วมสร้างสันติภาพด้วยการเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์” พร้อมกล่าวว่า เนื่องในวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล โดยมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย เป็นองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสันติภาพอยู่ในฐานะที่ปรึกษาทั่วไปของสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ มีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างกิจกรรมและความร่วมมือเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดโครงการอ่านสารสันติภาพของนายกรัฐมนตรี สารของประธานมูลนิธิฯ และสารของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ พร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเป็นเวลา 1 นาที หลังการเคารพธงชาติ เนื่องในวันสันติภาพสากลในโรงเรียนและสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานต่างๆ หรือสถานที่ที่เหมาะสม

โดยมี ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220921132103617

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More