ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กระทรวงต่างประเทศจับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและบริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย จัดงาน Impact NOW นำนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย สู่สายตานานาชาติ

กระทรวงต่างประเทศจับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและบริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย จัดงาน Impact NOW นำนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย สู่สายตานานาชาติ

 

กรุงเทพฯ 20 กันยายน 2565 — กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ บริติช เคานซิล ประเทศไทย จัดงาน Impact NOW งานแสดงธุรกิจเพื่อสังคมและการสร้างเครือข่ายในหลายระดับ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ โรงแรงมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ โดย Find Folk ธุรกิจออกแบบและวางแผนเชื่อมโยงคุณค่าสินค้าและบริการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน คว้ารางวัล Best in Show 2565 ไป

 

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดงาน Impact NOW ขึ้นเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อสังคมของไทย ขยายเครือข่ายธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจต่างชาติและสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในวงกว้างยิ่งขึ้น งานนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 180 คน ประกอบไปด้วยสมาคมการค้าและหอการค้าต่างประเทศ 14 แห่ง คณะทูต และผู้แทนรัฐบาลไทย

 

ส่องธุรกิจเพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน

Clockwise from top left: Mr. Sappawat Kantamara (Strategic Marketing and Sustainability Manager, Find Folk), Ms. Suthasiny Sudprasert (Co-CEO & Co-founder, Happy Grocers), Mr. Amorpol Huvanandana (CEO & Co-founder, moreloop), and Ms. Methawee Thatsanasateankit (CEO, Vulcan Coalition).

 

Impact NOW ร่วมกับ 4 ธุรกิจเพื่อสังคม Find Folk, Happy Grocers, moreloop, และ Vulcan Coalition โดยทั้ง 4 ธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกจากการเป็นผู้สมัครที่เข้าร่วมในโครงการมอบทุนและการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 

 

ธุรกิจทั้ง 4 ธุรกิจได้รับเชิญให้จัดแสดงโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) จากนั้นแขกที่เข้าร่วมงานทุกท่านจะโหวตเลือก 1 ธุรกิจที่ชื่นชอบให้ได้รับรางวัล Best in Show 2565 เพื่อเฉลิมฉลองธุรกิจที่เป็นตัวอย่างสำหรับการเปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศไทย

 

From left to right: Mr. Satha Vanalabhpatana (Director, Corporate Strategy and Risk Management, AMATA Corporation PLC), Mr. Tanee Sangrat (Director-General, Department of Information, Ministry of Foreign Affairs), Mr. Sappawat Kantamara (Strategic Marketing and Sustainability Manager, Find Folk), and Mr. Jakkapong Chinkrathok (CEO & Founder, Find Folk).

นายสรรพวัต กันตามระ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและความยั่งยืนของ Find Folk ธุรกิจที่ได้รับรางวัล กล่าวว่า ทีมของเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลในงานนี้ และ Find Folk จะทุ่มเททุกๆการกระทำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 

วิกฤตการณ์จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในขณะที่โลกเผชิญวิกฤตการณ์ต่างๆมากมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืนและยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเหล่าผู้นำและผู้กำหนดนโยบายโลก

 

Impact NOW เกิดขึ้นหลังจากงาน Global South-South Development Expo 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–14 กันยายน 2565 ที่ศูนย์การประชุมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพฯ นอกจากนี้งานดังกล่าวยังจัดขึ้นในปีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) โดยประเทศไทยได้ใช้โอกาสนี้เพื่อสนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Cicular-Green Economy Model) ซึ่งมีรายงานว่าได้รับแรงผลักดันจากกลุ่มประเทศสมาชิก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันในภาคการเกษตรอีกด้วย

 

Front row: Mr. Satha Vanalabhpatana (Director, Corporate Strategy and Risk Management, AMATA Corporation PLC), Dr. Georg Weingartner (Commercial Counsellor, Embassy of Austria in Thailand), Ms. Alina Gäumann (Deputy Head of the Political and Economic Section, Embassy of Switzerland in Thailand), Ms. Helga Stellmacher (Country Director, British Council Thailand), Dr. Vilawan Mangklatanakul (Deputy Permanent Secretary, MFA), Dr. Pun-Arj Chairatana (Executive Director, NIA), ML Radeethep Devakula (Director of Protocol & International Affairs, ThaiBev PLC), Mr. Alan McCabe (Investment Consultant, AMATA Corporation PLC), Mr. Pawel Mokrzycki (Attaché, Embassy of Poland in Thailand). Second row: Mr. Casper Sermsuksan (Executive Vice President, Global & Strategy, Thai Startup Trade Association), Ms. Chayaporn Kumtean (Wine & Spirits Manager, BB&B Co., Ltd.), Mr. Viboon Supakarapongkul (Vice Chairman, Thai Chamber of Commerce), and Mr. Robert Woodrich (Co-founder & CEO, PAPER & PAGE (Thailand) Co., Ltd.).

 

 

ดร.วิลาวรรณ มังคละธนะกุล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถึงธุรกิจเพื่อสังคมที่งาน Impact NOW ว่า “พวกเขานำนโยบายมาปฏิบัติให้เป็นจริง เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs และ Bio-Circular-Green หรือ BCG Economy Model ที่เรากำลังนำมาปฏิบัติในฐานะเจ้าภาพการประชุม APEC ปีนี้”

 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้จัดทำแผนที่การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Investor Map) สำหรับประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมปีนี้ โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์เพื่อการลงทุนและการปฏิบัติเพื่อผลกระทบ (CIIP) โดยแผนที่การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทยนี้จะระบุพื้นที่ที่มีโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสำหรับการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบ (Impact Investment)

 

สมาชิกของคณะทูตหลายท่านที่เข้าร่วมงานต่างกล่าวชมเชยเป้าหมายของงาน Impact NOW โดย Dr. Georg Weingartner ที่ปรึกษาด้านการพาณิชย์ของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยกล่าวว่า “การสนับสนุนงานที่เน้นย้ำ SDG เป็นสิ่งสำคัญมาก วันนี้เรารู้สึกประทับใจมากเมื่อได้เห็นการนำเสนอของธุรกิจต่างๆ และสตาร์ทอัพ เรารู้สึกประทับใจมากกับทางออกเพื่อสังคมที่ยั่งยืนที่พวกเขานำเสนอ”

เกี่ยวกับผู้จัด

กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย (ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) ภายใต้โครงการ Thailand NOW งาน  Impact NOW เปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจต่างชาติในประเทศไทยมาร่วมเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม (sustainable enterprises)

 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาลที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

 

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรผ่าน ศิลปะ วัฒนธรรม การศึกษา และภาษาอังกฤษ

 

Impact NOW เกิดขึ้นจากการสนับสนุนของกลุ่มบริษัทภาคเอกชนอันได้แก่ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) บริษัท บางกอกเบียร์แอนด์เบเวอร์เรจ จำกัด บริษัท เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยเบฟเวเรจ จำกัด (มหาชน) และ สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย

 

Thailand NOW (https://www.thailandnow.in.th) เป็นแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการที่มุ่งหวังให้เป็นพื้นที่เผยแพร่ข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในทุกมิติ และงาน Impact NOW จัดขึ้นภายใต้ความคิดริเริ่มของ Thailand NOW เพื่อเป็นการส่งเสริมและการเฉลิมฉลองความสำเร็จของธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ: 

บริษัท เพเพ้อร์ แอนด์ เพจ (ประเทศไทย) จำกัด

นวชา (นัท) ศรัทธาปิยคุณ 

โทร: +66 (0) 62-773-1855

อีเมล: nat@paperandpage.com

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More