ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ไทย-สเปน กระชับความสัมพันธ์ พร้อมจับมือเสริมสร้างความมือด้านการเกษตร

ไทย-สเปน กระชับความสัมพันธ์ พร้อมจับมือเสริมสร้างความมือด้านการเกษตร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด (H.E. Mr. Felipe de la Morena Casado) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปน ประจำประเทศไทย ร่วมหารือความร่วมมือ ด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรสเปน

สำหรับการหารือในครั้งนี้ ประเทศไทยและประเทศสเปน กระชับความสัมพันธ์และหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ การวิจัย หรือการฝึกอบรมและดูงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรของทั้งสองประเทศ รวมทั้งความร่วมมือด้านประมงที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทั้งในด้านอุตสาหกรรมประมงอย่างยั่งยืนและการแก้ไขปัญหา IUU

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้ำถึงสินค้าเกษตรของไทยมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ขอฝากเอกอัครราชทูตฯ ช่วยในการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้แก่ชาวสเปนต่อไป

นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ส่งสินค้าออกไปยังประเทศสเปน โดยในปี 2564 มีมูลค่าการค้า 7,593 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการส่งออกของไทย 4,580 ล้านบาท และไทยนำเข้า 3,013 ล้านบาท ซึ่งสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยส่งออกไปประเทศสเปนที่สำคัญ ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค ข้าว สับปะรด และปลาทูนา เป็นต้น

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220922140513987

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More