ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและป

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ เวทีหลัก โรงแรมรอยัลพลา คลิฟฟ์ บีซ รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดระยอง เวทีย่อย ห้องประชุมโพธิทอง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ เวทีหลัก อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.สำนักท้อน จังหวัดระยอง เวทีย่อยที่ 1 อาคารพระนางจอมเทียน เทศบาลตำบลนาจอมเทียน เวทีย่อยที่ 2 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ควบคู่กับการประชุมระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันซูม

ในการนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้จัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่
www.สนามบินอู่ตะเภา2565.com หรือ https://drive.google.com/drive/folders/1WD6WsrGOJzZdgKS0MaCyfw13iwz8yKbY

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/