ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองเลขาธิการ สทนช.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลาง ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

รองเลขาธิการ สทนช.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลาง ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

รองเลขาธิการ สทนช.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลาง ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

วันนี้ ( 22 ก.ย. 65 ) ที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลาง ณ สำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สทนช.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลาง พร้อมด้วย นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ และ นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สทนช. เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ทุ่งพระพิมล ทุ่งพระยาบรรลือ ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งผักไห่ ทุ่งป่าโมก ทุ่งบางกุ้ง ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก และทุ่งเชียงราก ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลาง ณ จังหวัดชัยนาท

นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สทนช. เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำในทุ่ง และได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา จะเห็นได้ว่าแม่น้ำเจ้าพระยาระบายน้ำ 1,990 ลบ. โดยจากการคาดการในช่วงเวลานี้ ถึงวันที่ 26 กันยายน 2565 ฝนจะตกในภาคกลางตอนบน ภาคอีสานตอนล่าง ทางชลประทานได้ประสานไปยังกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ดำเนินเสนอเรื่องขอระบายน้ำที่ เขื่อนเจ้าพระยา ประมาณ 2,000 ลบ. ในวันที่ 24 กันยายน 2565 และจากการคาดการณ์ ฝนที่จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ที่ 2,200 โดยในการบริหารจัดการ จะอยู่ในระดับในที่ไม่เกิดผลกระทบ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเฝ้าติดตามพายุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ ซึ่งอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้น และต้องดูสถิติที่ผ่านมา ซึ่งจากประชุมคณะทำงานที่ผ่านมา ทางกรมอุตุฯ กับ ศสน. ยังบอกว่ายังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ และเป็นการไม่ประมาท ต้องมีการพ่องน้ำ เพื่อเตรียมลองรับ และอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เกินเกณฑ์ควบคุม ได้มีการประสานกับกรมชลประทาน กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เพื่อระบายน้ำออกในช่วงที่ฝนยังไม่มาช่วงนี้ เพื่อที่จะลองรับน้ำในกรณีฝนตกหรือพายุเข้า

ที่มา : 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More