ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เกษตรตาก มอบแหนแดงให้แก่เกษตรกร สำหรับนำไปขยายและใช้เป็นปุ๋ยพืชสด เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุนการผลิต

เกษตรตาก มอบแหนแดงให้แก่เกษตรกร สำหรับนำไปขยายและใช้เป็นปุ๋ยพืชสด เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุนการผลิต

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายสมาน เทพารักษ์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช มอบแหนแดงสายพันธุ์ อะซอลล่า ไมโครฟิลล่า หรือแหนแดง กรมวิชาการเกษตร ให้กับเกษตรกรนำไปขยายสำหรับทำปุ๋ยพืชสด เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูง

เนื่องจากกาบใบบนด้านหลังของแหนแดงมีโพรงใบและมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินอาศัยอยู่ในโพรงใบของแหนแดง เมื่อนำมาวิเคราะห์ พบว่า มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ สูงถึง 4.6 % ซึ่งสูงกว่าพืชตระกูลถั่วที่มีอยู่ประมาณ 3% ซึ่งเมื่อหว่านแหนแดงไปในนา 1 ไร่ จะมีผลผลิตแหนแดง 3,000 กิโลกรัม เทียบได้กับปุ๋ย ยูเรีย 7-10 กิโลกรัม ซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าว

ทั้งนี้ หากเกษตรกรท่านใดสนใจหรืออยากศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงแหนแดง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก โทรศัพท์ 055-514291

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220922141247998

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More