แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (Myanmar)

แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (Myanmar)

วันที่: 25 กันยายน 2565 เวลา: 19:02 น. (ประเทศไทย)ขนาด: 4.4 จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว: ประเทศเมียนมา (Myanmar)ละติจูด: 18° 17′ 17” เหนือลองจิจูด: 94° 33′ 33” ตะวันออกความลึกจากระดับผิวดิน: 10 กิโลเมตรเพิ่มเติม: TMD

Credit : พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา