ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมว.สุชาติ เปิดงานแห่หมฺรับประเพณีบุญสารทเดือนสิบฯ เมืองนคร พร้อมพบปะให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงาน

รมว.สุชาติ เปิดงานแห่หมฺรับประเพณีบุญสารทเดือนสิบฯ เมืองนคร พร้อมพบปะให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงาน

วันที่ 24 กันยายน 2565 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีแห่หมฺรับและประกวดหมฺรับทองคำพระราชทาน เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565  โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน คณะกรรมการจัดงานหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าศาลาประดู่หก สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

          นายสุชาติ กล่าวว่า ในวันนี้ท่านพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ผมมาเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีแห่หมฺรับและประกวดหมฺรับทองคำพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งประเพณีบุญสารทเดือนสิบเป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมาเป็นเวลาอันยาวนาน เป็นช่วงเวลาอบอุ่นที่สุดที่ลูกหลานชาวนครฯ จะเดินทางกลับบ้านมาทำบุญครั้งใหญ่สุดในรอบปี ในการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 99 เลข 99 ถือเป็นปีมหามงคลสำหรับคนไทย และในปี 2566 จะก้าวสู่การจัดงานครบศตวรรษ จึงเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

          นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ผมขอชื่นชมในความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ทุกภาคี ทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบการจัดหมฺรับ ประดับตกแต่งหมฺรับ และจัดขบวนหมฺรับเพื่อนำเสนอให้ได้รู้จักอัตลักษณ์ของ “จังหวัดนครศรีธรรมราช” ในแต่ละท้องถิ่น สร้างความความสวยงาม ประทับใจ ยิ่งใหญ่ตระการตา และเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมาอย่างยาวนาน ประเพณีอันดีงามเหล่านี้จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาชื่นชม อีกทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามทั้งภูเขา ทะเล วัฒนธรรมอันดีงาม และมีศักยภาพที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อพร้อมรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะสามารถสร้างเม็ดเงินให้พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชและประเทศไทยได้เป็นอย่างมาก 

          “ผมขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกด้าน จะเห็นได้จากในวันนี้ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดพิธีแห่หมฺรับได้อย่างยิ่งใหญ่ สมกับเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช “นครแห่งอารยธรรม” และผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบให้ดำรงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่และความล้ำค่าทางวัฒนธรรมอันดีงามคงอยู่กับจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป” นายสุชาติ กล่าวท้ายสุด 

          โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้พบปะให้กำลังใจกลุ่มแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มาร่วมต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย 

          จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามรับฟังสภาพปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงแรงงานและนโยบายรัฐบาลด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59639

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More