ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาคลองร้อยสาย

รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาคลองร้อยสาย

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาคลองร้อยสายจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชานในพื้นที่ ณ วัดบุญบันเทิง ต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งการพัฒนาคลองร้อยสายนี้ ถือเป็นหลอดเลือดให้พี่น้อง 6 ตำบลของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ตำบลบางใบไม้ ตำบลบางชนะ ตำบลคลองฉนาก ตำบลบางไทร ตำบลคลองน้อย และตำบลบางโพธิ์
        “บริเวณพื้นที่คลองร้อยสายนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของพืชนานาพันธุ์ตลอดแนวสองฝั่งคลอง มีสวนผลไม้หลากหลายชนิด และสวนมะพร้าวที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี และมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมะพร้าวมากมาย อาทิ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากน้ำมันมะพร้าว การทำน้ำสมจาก และน้ำผึ้งจาก เป็นต้น ซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้ ได้มอบหมายกรมชลประทานเข้ามาพัฒนาคลองร้อยสาย และสอบถามความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงศึกษาออกแบบ และดำเนินการในส่วนของงบประมาณ เพื่อเข้ามาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับในส่วนของการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าว ซึ่งได้มีการเรียกประชุมกับส่วนราชการ และได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการว่า ภายในปีนี้จะชะลอการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ราคามะพร้าวของเกษตรกรขยับขึ้นอย่างแน่นอน จึงขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าข้างนายทุน แต่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเกษตรกรอย่างเต็มที่” ดร.เฉลิมชัย กล่าว
        ทั้งนี้ คลองร้อยสาย เป็นพื้นที่ชุมชุนที่อยู่ใกล้ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นชื่อเรียกของลำคลองสาขาของแม่น้ำตาปี และคลองพุนพิน ซึ่งประกอบด้วยคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยคลองเชื่อมโยงกัน ก่อนไหลลงสู่อ่าวไทยที่บริเวณอ่าวบ้านดอน โดยในอดีตการสัญจรไปยังพื้นที่คลองร้อยสายนี้ใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลัก เนื่องจากยังไม่มีเส้นทางรถยนต์สำหรับการสัญจร ราษฎรมักตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนริมคลองต่าง ๆ ราษฎรส่วนใหญ่ประอบอาชีพทำสวนและการประมง เป็นอาชีพหลัก

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59651

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More