ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กทพ. ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชี Easy Pass ในปีหน้า พร้อมแนะนำให้ผู้ใช้บัตร Easy Pass ขึ้นใช้ทางพิเศษ เพียงปีละ 1 ครั้ง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าดูแลบัญชี

กทพ. ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชี Easy Pass ในปีหน้า พร้อมแนะนำให้ผู้ใช้บัตร Easy Pass ขึ้นใช้ทางพิเศษ เพียงปีละ 1 ครั้ง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าดูแลบัญชี

กทพ. ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีเรียกเก็บเงินค่ารักษาบัญชี Easy Pass ในปีหน้า พร้อมแนะนำให้ผู้ใช้บัตร Easy Pass ขึ้นใช้ทางพิเศษ เพียงปีละ 1 ครั้ง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าดูแลบัญชี

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ชี้แจงกรณีเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ที่จะเริ่มเก็บในปีหน้า โดยเฉพาะบัตร Easy Pass ไม่มีการเคลื่อนไหว หรือใช้งานเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี ซึ่งมีประมาณ 546,000 บัตร คิดเป็น 25 % ของผู้ใช้ Easy Pass ทั้งหมดที่มีมากกว่า 2.15 ล้านบัตร และในบัตรจำนวน 546,000 ที่ไม่เคลื่อนไหวนั้น มีถึง 441,556 บัตร ที่ไม่เคลื่อนไหวมากกว่า 2 ปี นับจำนวนสูงถึง 81% (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2565)

ตามที่ กทพ. ได้เปิดให้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ และส่งมอบบัตร Easy Pass พร้อมอุปกรณ์ให้ผู้ใช้บริการ โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าประกันบัตรในการสมัครใช้บริการ โดย กทพ. รับภาระต้นทุนค่าอุปกรณ์บัตร Easy Pass มาตั้งแต่ ปี 2555 และได้คืนค่าประกันให้ผู้ใช้ Easy Pass ไปเป็นที่เรียบร้อย และมีผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่งที่ไม่นำบัตร Easy Pass ไปใช้ผ่านทางพิเศษหรือหยุดการใช้งานต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี และไม่มีการติดต่อเพื่อยกเลิกการใช้งานบัตร Easy Pass ส่งผลให้ กทพ. มีต้นทุนในการจัดหาบัตร Easy Pass เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดการและดูแลรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษ ในบัตร Easy Pass ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

ดังนั้น กทพ. จึงมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass โดยผู้ใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติที่ไม่มีการใช้งานเกิน 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี้ใช้บังคับ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565) ต้องชำระค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ในอัตราเดือนละ 25 บาท หรือไม่เกินมูลค่าคงเหลือในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass

โดย กทพ. จะทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass โดยหักเงินในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ทุกเดือน โดยเมื่อจำนวนเงินในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass ของผู้ใช้บริการถูกหักค่าธรรมเนียมจนไม่มีจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษในบัตร Easy Pass บัญชีดังกล่าวของผู้ใช้บริการจะถูกปิดและยุติการใช้งานบัตร Easy Pass ทันที (โดยมีจำนวนผู้ใช้ Easy Pass ที่มียอดเงินต่ำกว่า 300 บาท จำนวน 398,716 บัตร คิดเป็น 73 % ของกลุ่มที่ไม่เคลื่อนไหวมากกว่า 1 ปี) ซึ่งมาตรการนี้จะเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ระบบ M-Flow มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ กทพ. แนะนำให้ผู้ใช้บัตร Easy Pass ขึ้นใช้ทางพิเศษ เพียงปีละ 1 ครั้ง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าดูแลบัญชี และขอเชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษอัปเดตบัตร Easy Pass เดิม ให้เป็น Easy Pass Plus (+) เพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งระบบ M -Flow และ Easy Pass ได้ อีกทั้งยังได้ลุ้นโอกาสขึ้นทางด่วนฟรี 3 ปี อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.exat.co.th

กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

https://www.exat.co.th/exat-pr-easypass-25092565/

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More