ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

​ปลัด สธ. เปิดอาคาร 40 ปี อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยจิตเวช รพ.มุกดาหาร

​ปลัด สธ. เปิดอาคาร 40 ปี อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยจิตเวช รพ.มุกดาหาร

วันนี้ (25 กันยายน 2565) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดอาคาร 40 ปี อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลมุกดาหาร โดยมี นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธี
นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารได้เข้าสู่การเป็นประชาคมและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพทั้งด้านการบริการ โครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย รวมทั้งตอบสนองประเด็นปัญหาของพื้นที่ในด้านยาเสพติด จิตเวช และอุบัติเหตุ การมีหอผู้ป่วยจิตเวชและมีอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะจะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการใกล้บ้านใกล้ใจอย่างมีคุณภาพ ลดความแออัด ลดการรอคอย และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการได้เป็นอย่างดี
“ขอชื่นชมโรงพยาบาลมุกดาหารที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาโครงสร้างให้มีความทันสมัย สวยงาม ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน สามารถรักษาโรคที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญขั้นสูง รวมทั้งเป็นศูนย์รับส่งต่อจากโรงพยาบาลสามสหาย ได้แก่ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร” นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว
ด้านนายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวว่า โรงพยาบาลมุกดาหาร เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 350 เตียง ดูแลประชากรในจังหวัดประมาณ 3.5 แสนคน รองรับประชากรจากแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1.07 ล้านคน และรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสามสหาย รวม 1.2 ล้านคน ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขในการก่อสร้างอาคาร 40 ปี ซึ่งเป็นอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น วงเงินประมาณ 290 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ จัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวช พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ช่วยให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับบริการมากขึ้น

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59649

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More