ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ยืนยันไม่มีแนวคิดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 อัตราแต่อย่างใด การจัดเก็บรายได้ของคลังขณะนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ยืนยันไม่มีแนวคิดการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 2 อัตราแต่อย่างใด การจัดเก็บรายได้ของคลังขณะนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยกรณีมีการหยิบยกประเด็นกระทรวงการคลังเตรียมเสนอแนวคิดการใช้อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 2 อัตรา โดยอัตราปกติร้อยละ 7 สำหรับสินค้าทั่วไปและอัตราสูงกว่าร้อยละ 7 สำหรับสินค้าฟุ่มเฟือย อาทิ สุรา ยาสูบ ว่า ขณะนี้ยังไม่มีการหารืออย่างจริงจัง ทุกอย่างยังเหมือนเดิม โดยหลักการขึ้นภาษีดังกล่าวนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจและข้อจำกัดการจัดเก็บรายได้ของแต่ละประเทศ ซึ่งในส่วนของไทยขณะนี้ยังไม่มีปัญหาเรื่องการจัดเก็บแต่อย่างใด

โดยภาพรวมการจัดเก็บรายได้ในช่วง 11 เดือนของปีงบประมาณ 2565 ยังสามารถจัดเก็บได้ตามเป้าหมายและมีการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล เพื่อช่วยเหลือประชาชน แต่ทุกอย่างยังอยู่ในขีดความสามารถที่จะบริหารจัดการได้ ขณะเดียวกันในปีหน้ามีประเด็นที่ต้องติดตามคือ ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกถดถอย ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้มีการติดตามและประเมินเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ส่วนสถานการณ์เงินบาทที่อ่อนค่าลงขณะนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ตลอด รวมถึงเรื่องเงินทุนไหลออก ธปท. ได้มีการติดตามและรายงานให้กระทรวงการคลังรับทราบตลอดเช่นกัน และยังไม่มีอะไรที่น่ากังวลตอนนี้

นอกจากนี้ นายอาคม กล่าวว่า สำหรับอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงและเกินกรอบเป้าหมายนั้น ขณะนี้ยังไม่มีการปรับกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อใหม่ โดยยังอยู่ที่ระดับร้อยละ 1-3 และตามหลักการแล้วหากเงินเฟ้อสูงเกินกรอบเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการมาหารือกัน ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยกันแล้ว และ ธปท. จะมีการใช้มาตรการทางการเงินในการดูแลอย่างใกล้ชิด

 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220926211002238

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More