ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

งานมหกรรมกีฬาหมากกระดาน กรมพลศึกษา

งานมหกรรมกีฬาหมากกระดาน กรมพลศึกษา

งานมหกรรมกีฬาหมากกระดาน กรมพลศึกษา
สรุปผลการแข่งขัน กีฬาหมากล้อม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  
ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันที่ 25 กันยายน  2565

ประเภทบุคคลชาย ชนะเลิศ ได้แก่ อคิรา นุ้ยบุตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตบางนา 
ประเภทบุคคลหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 
ประเภทคู่ชาย ชนะเลิศ ได้แก่ วีรวิชญ์ วัฒนาเศลารัตต์ และพิชญุตม์ ปรุงสิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
ประเภทคู่หญิง ชนะเลิศ ได้แก่ จิดาภา วัชระมโนกานต์ และเขมิกา เจรีรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
ประเภทคู่ผสม ชนะเลิศ ได้แก่ พัฒวินท์ องค์วงศ์สกุล และภคมน นฤชัยกุศล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
ประเภททีมชาย ชนะเลิศ ได้แก่ ปภังกร พงษ์เดช ชิษณุชา ทรัพย์ตันติกูล และชิษณุพงศ์ ทรัพย์ตันติกูล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
ประเภททีมหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ มณีรัตน์ กันพะนะ นฤวรรณ รอดจำปา และนิชานันท์ แหวนหล่อ โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ 
ประเภททีมผสม ชนะเลิศ ได้แก่ กรภัทร ธนาดำรงศักดิ์ ธรรม์ ปิ่นสุภา และปารมี สุธีรัตน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  ได้แก่  โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  ได้แก่  โรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ 
โดยได้รับเกียรติจาก 
นายสหพล  นาควานิช  นายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย  
นายดิษฐพร  ดีวัฒนกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
นายปกาศิต  เอี่ยมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬาส่วนภูมิภาค สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา
ในการมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

สรุปผลการแข่งขัน กีฬาหมากรุกสากล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี
วันที่ 25 กันยายน  2565

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทบุคคลชาย ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ปุณยธร  แก่นรัตนะ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทบุคคลหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ภูริชญา ชินกุลกิจนิวัฒน์ International Community School
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทบุคคลชาย ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ภาธีร์  ชิรวานิช สถาบันการศึกษาทางไกล 
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทบุคคลหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ณัฐฌา เมฆาอภิรักษ์ โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทบุคคลชาย ชนะเลิศ ได้แก่ นายปริญญ์ เลาหวิรภาพ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทบุคคลหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอารยา พรหมเมือง โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย เชียงใหม่ 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทบุคคลชาย ชนะเลิศ ได้แก่ นายศักรนนทน์ แปลกวงษ์ศิริกุล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทบุคคลหญิง ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสโรชา เชื่อมสกุล โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 
โดยได้รับเกียรติจาก นายสหพล  นาควานิช นายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย  มอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More