ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขอแจ้งเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เต็มรูปแบบเป็นเดือนสุดท้าย โดยจะให้บริการถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้เท่านั้น

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ขอแจ้งเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เต็มรูปแบบเป็นเดือนสุดท้าย โดยจะให้บริการถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 นี้เท่านั้น

 ศูนย์ฯบางซื่อ จะเปิดบริการวันสุดท้าย ในวันที่ 30 กันยายน 2565 จากนั้น ท่านที่ประสงค์ฉีดวัคซีน 

เปิดจุดฉีดวัคซีนต่อ ณ สถาบันโรคผิวหนัง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

สามารถรับบริการได้ที่ สถาบันโรคผิวหนัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยจะเปิดให้บริการในวันเสาร์ ที่ 1, 8, 29 ตุลาคม 2565

(ยกเว้นวันเสาร์ที่ 15 และ 22 ตุลาคม 2565 งดบริการ เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่อง วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ณ ห้องประชุมชั้น 20 เวลาทำการ 9.00 -15.00 น. เปิดให้บริการทั้งรูปแบบจองคิวล่วงหน้า และลงทะเบียน ณ จุดฉีด (walk in)

คนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ทุกเข็ม ชนิดวัคซีนที่มีให้บริการคือ ไฟเซอร์ฝาสีม่วง, ไฟเซอร์ฝาสีส้ม

จองคิวฉีดล่วงหน้าได้ที่ >> https://covid19.iod.go.th/vaccine

หมายเหตุ

– ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

ในภาพรวมทั่วโลกมีแนวโน้มดีขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศไทย โดยมีผู้ป่วยรายใหม่และแนวโน้มผู้เสียชีวิตลดลงและประเทศไทยได้ปรับให้โรคโควิด 19

จากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

– แม้จำนวนการรับวัคซีนในภาพรวมจะเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าไว้แต่วัคซีนยังมีความจำเป็นในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว (กลุ่ม608)

– กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้

การวัคซีนหลังจากนี้ จะปรับมาฉีดวัคซีนในสถานพยาบาลตามแต่ละคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดฟรีตามความสมัครใจ

สามารถสอบถามการให้บริการวัคซีนจากสถานบริการใกล้บ้าน สถาบันโรคผิวหนัง ตั้งอยู่ เลขที่ 456 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

แผนที่ >> https://bit.ly/IODmap
ข้อมูล CVC กลางบางซื่อ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More