ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ชลประทานเพชรบุรีเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำรับสถานการณ์น้ำ

ชลประทานเพชรบุรีเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำรับสถานการณ์น้ำ

ชลประทานเพชรบุรีเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำรับสถานการณ์น้ำ

นายสมเกียรติ แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี กล่าวว่า เนื่องจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่าอาจจะมีมรสุมที่กำลังแรงเกิดขึ้น อาจจะมีผลกระทบหลายจังหวัด ส่วนจังหวัดเพชรบุรีสถานการณ์น้ำ ได้มีการเตรียมประชุมเตรียมความพร้อม เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ และการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีน้ำ 70% ของความจุ ปัจจุบันเราได้มีการทยอยระบายน้ำ ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 56% อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน และอ่างเก็บน้ำห้วยผาก มีการควบคุมปริมาณน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมในช่วงที่ฝนตก ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย โครงการชลประทานเพชรบุรี ได้มีการติดตามการมอบหมายงานจากการประชุม ในช่องทางของสื่อไลน์ มีการประชุมเตรียมความพร้อม ตรวจสอบว่างานที่ได้รับมอบหมายแต่ละสัปดาห์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ไปดำเนินการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย เตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ กำลังคน อาคารชลประทานพร้อมใช้งาน เพื่อความไม่ประมาท มีการเตรียม การเฝ้าระวังไม่ให้ปริมาณน้ำท่วมในพื้นที่การจราจรและพื้นที่เศรษฐกิจ สอบถามเรื่องน้ำของจังหวัดเพชรบุรี ได้ที่ 1460 หรือโทรมาที่ศูนย์เฉพาะกิจของชลประทาน

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More