ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 “ไม่มีค่าใช้จ่าย”

การลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 “ไม่มีค่าใช้จ่าย”

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More