ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

DGA จับมือสมาคมสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัล ยกระดับการให้บริการและการทำงาน อปท. ทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัล

DGA จับมือสมาคมสันนิบาติเทศบาลแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนท้องถิ่นดิจิทัล ยกระดับการให้บริการและการทำงาน อปท. ทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA นำโดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ‘โครงการสนับสนุนระบบบริหารงานและให้บริการประชาชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น’ กับ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายกเทศมนตรีนครยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

สำหรับ 5 ระบบท้องถิ่นดิจิทัล ที่จะมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยยกระดับการบริการอปท.ทั่วประเทศได้ตรงใจประชาชนมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ระบบบริหารจัดการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS), ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์,  ระบบขออนุญาตก่อสร้าง (สำหรับพื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม.), ระบบออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ สถานที่สะสมอาหารออนไลน์, ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์ และระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะ/บำบัดน้ำเสีย โดย DGA จะจัดทำระบบบริหารงานและให้บริการประชาชน พร้อมทั้งดูแลให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดอบรมหลักสูตร เพื่อให้ความรู้และทักษะการบริหารจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ สมาชิก ส.ท.ท. ตลอดโครงการ

สำหรับอปท.ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเลยที่   https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digital-government-platform/ หรือ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ DGA เพื่อขอรับคำปรึกษาเพื่อเลือกรูปแบบบริการที่เหมาะสมกับหน่วยงานได้ที่ DGA Contact Center 02-612-6060

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)