แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (Myanmar)

แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมา (Myanmar)

วันที่: 28 กันยายน 2565 เวลา: 21:24 น. (ประเทศไทย)ขนาด: 2.8 จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว: ประเทศเมียนมา (Myanmar)ละติจูด: 21° 22′ 22” เหนือลองจิจูด: 99° 52′ 52” ตะวันออกความลึกจากระดับผิวดิน: 2 กิโลเมตรเพิ่มเติม: TMD

Credit : พยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา