ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา พร้อมน้อมรับถึงความกังวลใจของประชาชนอยุธยา โดยจะแก้ไขและตกแต่งพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา พร้อมน้อมรับถึงความกังวลใจของประชาชนอยุธยา โดยจะแก้ไขและตกแต่งพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา พร้อมน้อมรับถึงความกังวลใจของประชาชนอยุธยา โดยจะแก้ไขและตกแต่งพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

ตามที่กลุ่มประชาชนอยุธยาได้ออกแถลงการณ์ทักท้วงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องโถงอาคารหน้าห้องนิทรรศการและอื่นๆ บนตัวอาคารของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา โดยปัจจุบันบริเวณดังกล่าว ได้เปิดให้บริการในรูปแบบ Museum Cafe ชื่อร้าน “ทองกีบม้า” ซึ่งการปรับปรุงตกแต่งอาคาร อาจกระทบต่ออัตลักษณ์ คุณค่าตามเจตนารมณ์เดิม และวัตถุประสงค์ของนักออกแบบและนักวิชาการ เมื่อครั้งก่อตั้งอาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา นั้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530 จวบจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า 35 ปี และตัวอาคารบางส่วนก็ได้มีความทรุดโทรมลงตามกาลเวลา เมื่อเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ เมื่อสถานการณ์ได้คลี่คลายจึงได้มีแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่อาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา โดยมีเจตนารมณ์เพื่อพัฒนาให้ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา มีศักยภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ต่อยอดศักยภาพด้านเศรษฐกิจชุมชน และผลักดันให้เป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอน้อมรับถึงความกังวลใจต่อการปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องโถงอาคารหน้าห้องนิทรรศการของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาข้างต้น และได้พิจารณาทบทวนการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาแล้ว โดยทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและตกแต่งพื้นที่ดังกล่าวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 (นายวีระชัย นาคมาศ) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More