ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ส่งมอบแท็งก์น้ำ “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” แก่ผู้ประสบสาธารณภัยที่เป็นผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร จ.ยะลา

ส่งมอบแท็งก์น้ำ “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” แก่ผู้ประสบสาธารณภัยที่เป็นผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร จ.ยะลา

ผศ.ดร.ทิพยวรรณ นิลทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ส่งมอบและตรวจรับแท็งก์น้ำตามโครงการ “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” สำหรับผู้ประสบสาธารณภัยที่เป็นผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนน้ำสะอาด ณ บ้านศาลายาว หมู่ที่ 2 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และมัสยิดพงยามู อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยได้รับการสนับสนุนแท็งก์น้ำ และค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานคอนกรีตในราคาฐานละ 4,600 บาท จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยมี ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น มารับมอบและเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More