ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมพลศึกษาร่วมหารือมหาวิทยาลัยฮังการี เพื่อหาแนวส่งเสริมความร่วมมือและยกระดับด้านการกีฬาและนันทนาการ

กรมพลศึกษาร่วมหารือมหาวิทยาลัยฮังการี เพื่อหาแนวส่งเสริมความร่วมมือและยกระดับด้านการกีฬาและนันทนาการ

วันที่ 27 กันยายน 2565 
เวลา 14.00 น.

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษาและคณะผู้บริหาร ร่วมหารือกับ Dr. Tamás Sterbenz อธิการบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยฮังการี พร้อมคณะผู้แทน ได้แก่ Dr. Péter Szikra PhD ประธานที่ปรึกษาและหัวหน้าฝ่ายวิจัย ,Dr. Csaba Ökrös ผู้รับผิดชอบโปรแกรมการจัดการกีฬานานาชาติ และ Ms. Victoria Sooky รองกงศุลและที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการค้า ผู้แทนจากสถานเอกอัคราชทูตฮังการี

โดยมีประเด็นในการหารือ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยฮังการี และกรมพลศึกษา อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการกีฬา ด้านพลศึกษา และนันทนาการ เป็นต้น
2.เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกีฬาระหว่างกันในอนาคต อาทิ กีฬาแบดมินตัน ว่ายน้ำ วอลเลย์บอล 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมการกีฬา เนื่องจากฝ่ายฮังการีจะมีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการด้านนวัตกรรมการกีฬาระหว่างประเทศในเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งกรมพลศึกษาเล็งเห็นว่า เป็นประเด็นที่น่าสนใจ พร้อมกันนี้ ทั้งสองฝ่ายยังหยิบยกประเด็นสำคัญในด้านนันทนาการขึ้นมาหารืออีกด้วย

ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More