ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองนายกฯ พลเอก ประวิตร ขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพียรพยายาม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชน

รองนายกฯ พลเอก ประวิตร ขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพียรพยายาม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชน

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฎิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (29 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นำผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 15 ราย เข้าพบ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยมีคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ข้าราชการการเมืองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย
 
โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการทุกคน พร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพียรพยายาม ซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยดีตลอดมา

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/59812

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More