ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สำนักงบประมาณเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงบประมาณเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงบประมาณเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ การประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More