ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการของ สำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการของ สำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

          เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของสำนักงบประมาณที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณเข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงบประมาณมีผู้ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๓๕ ราย แบ่งเป็นข้าราชการ จำนวน ๓๑ ราย ลูกจ้างประจำ จำนวน ๓ ราย และพนักงานราชการ จำนวน ๑ ราย
 

 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More