ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย ขยายความร่วมมือด้านการเกษตรทุกมิติ

เดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบีย ขยายความร่วมมือด้านการเกษตรทุกมิติ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมที่จะให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำ และการเกษตรแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และคณะ อย่างเต็มที่ ซึ่งการเดินทางเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ ถือเป็นการเดินทางอย่างเป็นทางการครั้งแรกของคณะซาอุดีอาระเบีย เป็นผลมาจากการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพรุ่งนี้จะหารือกับนายอับดุลเราะห์มาน บิน อับดุลมุห์สิน อัลฟัฎลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม น้ำ และการเกษตร แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง 2 ประเทศ รวมทั้งประเด็นสำคัญอื่นๆ อาทิ การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ การส่งออกสินค้าประมงและความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการนำคณะซาอุดีอาระเบีย เดินทางศึกษาดูงาน ณ โรงงานแปรรูปอาหารที่ได้รับมาตรฐานฮาลาล เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพด้านการผลิตและคุณภาพอาหารฮาลาลของไทย
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220929191821452

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More