ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ป.ป.ช. อยุธยาฯ กำชับ อบต. เกาะเรียน การดำเนินโครงการใดๆ ต้องชัดเจน ถูกต้อง และคำนึงถึงงบประมาณที่ได้รับ

ป.ป.ช. อยุธยาฯ กำชับ อบต. เกาะเรียน การดำเนินโครงการใดๆ ต้องชัดเจน ถูกต้อง และคำนึงถึงงบประมาณที่ได้รับ

ป.ป.ช. อยุธยาฯ กำชับ อบต. เกาะเรียน การดำเนินโครงการใดๆ ต้องชัดเจน ถูกต้อง และคำนึงถึงงบประมาณที่ได้รับ

 

นางสาวภัคศรัณย์ โอสถสงเคราะห์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จากที่มีเครือข่ายภาคประชาชนแจ้งเบาะแสว่า หลังจากถนนลาดยางหมู่ที่ 1 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา สร้างแล้วเสร็จ พบว่ามีผู้รับเหมาได้นำรถพ่วงเข้ามาวิ่ง จนทำให้ถนนพังหลายจุดและยังไม่มีการซ่อมแซม ดังนั้น ป.ป.ช.อยุธยาฯ พร้อมด้วยผู้แทนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ได้ลงพื้นที่ พร้อมสอบถามถึงข้อเท็จจริงต่อ อบต.เกาะเรียน ผู้รับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าว จึงทราบว่าบริเวณนั้นมีด้วยกัน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 578 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,624 ตารางเมตร วงเงินก่อสร้าง 8,903,565.22 บาท ตรวจรับแล้ว ขณะที่ได้รับแจ้งจากเครือข่ายประชาชนว่ามีการชำรุดหลังเพิ่งสร้างเสร็จ รวมถึง โครงการปรับพื้นที่พร้อมถมดิน เพื่อก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ วงเงิน 2,230,000 บาท ตรวจรับแล้วเช่นกัน และสุดท้ายเป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 575 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตารางเมตร วงเงิน 9,257,807 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

ด้านเจ้าหน้าที่ อบต.เกาะเรียน ชี้แจงว่า โครงการที่ 1 มีรถบรรทุกนำหินคลุกไปเทบริเวณโครงการที่ 2 ทำให้ถนนชำรุด และได้แจ้งผู้รับจ้างเข้ามาซ่อมแซมถนนแล้ว เนื่องจากอยู่ในระยะประกันสัญญา ประกอบกับช่วงนี้ฝนตกไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ ป.ป.ช. อยุธยาฯ ได้ให้ข้อสังเกตกระบวนการตรวจรับการจ้างที่มีห้วงเวลาใกล้เคียงกัน ความถูกต้องของป้ายโครงการ ผู้รับเหมาบริษัทเดียวกัน การตรวจรับการจ้าง และได้ขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริง คลายความสงสัย และจะติดตามประเด็นนี้ต่อไป

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More