ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

1 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

1 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

  1 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการบินพล

 

1 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT)

CAAT ครบรอบ 7 ปี ก้าวสู่ปีที่ 8 อย่างมั่นคง ไม่หยุดนิ่งพัฒนาธุรกิจการบิน

 

 

บทบาท หน้าที่ของ CAAT

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/