ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รับมือฝนตกระลอกใหม่ เดินหน้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ขอนแก่น สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี ชุมพร

รับมือฝนตกระลอกใหม่ เดินหน้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ขอนแก่น สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี ชุมพร

นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล มอบหมายให้นายโยธิน ศรีสารคาม ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำ เดินหน้ารับมือฝนตกระลอกใหม่ ระดมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดัน ติดตั้งตามจุดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเพิ่มเติม พร้อมให้เจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ อาทิ

จังหวัดขอนแก่น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำห้วยพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง

จังหวัดสุโขทัย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 นิ้ว เพิ่มอีกจำนวน 1 เครื่อง บริเวณคลองสาธารณะ ตำบลบ้านใหม่สุขเกษมและติดตั้งอีกจำนวน 2 เครื่อง เพื่อสูบระบายน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรบรรเทาอุทกภัย

ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำคลองสวนพลู เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัย

เช่นเดียวกับ จังหวัดอุบลราชธานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้วจำนวน 7 เครื่อง บริเวณหาดทรายแก้ว ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร สามารถสูบน้ำได้วันละ 553,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสูบระบายน้ำบรรเทาอุทกภัยและรองรับฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มในระยะต่อไป

ที่มา : 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More