ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เปิดคาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจรภาคตะวันออก ที่จังหวัดจันทบุรี

เปิดคาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจรภาคตะวันออก ที่จังหวัดจันทบุรี

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดตัวคาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร 8 เขต 8 คัน พร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีเปิดนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

 

วันนี้ (30 ก.ย.65) ที่อาคารยิมเนเซียม สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารในสังกัดสำนักเขตประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี นักศึกษา และประชาชนร่วมกิจกรรม เปิดตัวคาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจรในพื้นที่ภาคตะวันออกพร้อมๆ กันกับการเปิดตัวคาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร”APEC พร้อม ไทยพร้อม” พร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance หรือเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล จำนวน 8 คันพร้อมกันทั่วประเทศ ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขตทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น/อุบลราชธานี/เชียงใหม่/พิษณุโลก/สุราษฎร์ธานี/สงขลา /จันทบุรี/และกาญจนบุรี ครอบคลุม 76 จังหวัด เพื่อให้กลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ ประชาชนชาวไทยเกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก และสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก(เอเปค) ปี 2565 (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC 2022) ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Mode หรือ BCG Economy Model) ที่นำมาเป็นแนวคิดหลักในการประชุมเอเปค ปี 2565 พร้อมทั้งเชิญชวนชาวไทยเป็นเจ้าภาพอย่างมีมิตรภาพที่ดีร่วมกัน

สำหรับโครงสร้างเนื้อหาบนรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม “ประกอบด้วย โซนเอเปค และ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปคให้ความรู้เบื้องต้น และทำความรู้จักเขตเศรษฐกิจ 21 สมาชิกเอเปค ผ่านเทคโนโลยี AR – Map/โซน Interactive Exhibition เรียนรู้ความเป็นมา และความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคของไทย แนวคิดการจัดงาน Open. Connect. Balance./โซนไทยแลนด์ก้าวหน้า เอเปคก้าวไกล เพลิดเพลินไปกับนิทรรศการแบบ Flip Board สร้างการรับรู้ผลงานรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องกับ APEC และโมเดล BCG 4) โซน APEC กับ BCG Economy Model และการจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้แนวคิด BCG ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นในแต่ละภูมิภาค มาจัดแสดงให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรม และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสนุกๆ มากมาย อย่างไรก็ตามผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดงานประชุม APEC 2022 THAILAND ได้ทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ APEC2022.prd.go.th หรือ Facebook: APEC พร้อม ไทยพร้อม

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220930113041577

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More