ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศให้แก่ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบำเพ็ญกุศลชั้น 2 อาคารปิยะสมบัติกุล (ข้างอาคาร 100 ปี) วัดบวนนิเวศวิหาร เขตพระนคาร กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศให้แก่ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบำเพ็ญกุศลชั้น 2 อาคารปิยะสมบัติกุล (ข้างอาคาร 100 ปี) วัดบวนนิเวศวิหาร เขตพระนคาร กรุงเทพมหานคร

ด้วยมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตร บุรฉัตร กำหนดจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศให้แก่ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในวันคล้ายวันถึงอนิจกรรมของหม่อมงามจิตต์ฯ และเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและเผยแพร่เกียรติคุณผลงานของหม่อมงามจิตต์ฯ ที่มีต่อประเทศชาติและชาวโลก 

ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบำเพ็ญกุศลชั้น 2 อาคารปิยะสมบัติกุล (ข้างอาคาร 100 ปี) วัดบวนนิเวศวิหาร เขตพระนคาร กรุงเทพมหานคร

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More