ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เริ่มแล้ว! คาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร 8 เขต 8 คัน พร้อมกันทั่วประเทศ!

เริ่มแล้ว! คาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร 8 เขต 8 คัน พร้อมกันทั่วประเทศ!

เปิดตัวคาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร 8 เขต 8 คัน พร้อมกันทั่วประเทศ!

30 กันยายน 2565 – 8 สำนักเขตประชาสัมพันธ์ ได้ฤกษ์เปิดตัวคาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” พร้อมเดินหน้าบุก 76 จังหวัด สร้างการรับรู้ให้คนไทยทุกระดับ ร่วมภาคภูมิใจ เตรียมพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (30 กันยายน 2565) กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” ภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance. หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” จำนวน 8 คัน พร้อมกันทั่วประเทศ ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขตทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงใหม่ พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี  สงขลา จันทบุรี และกาญจนบุรี ครอบคลุม 76 จังหวัด เพื่อให้กลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ ประชาชนชาวไทยเกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก และสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก (เอเปค) ปี 2565 (Asia–Pacific Economic Cooperation : APEC 2022) ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio–Circular–Green Economy Model หรือ BCG Economy Model) ที่นำมาเป็นแนวคิดหลักในการประชุมเอเปค ปี 2565 พร้อมทั้งเชิญชวนชาวไทยเป็นเจ้าภาพอย่างมีมิตรภาพที่ดีร่วมกัน

สำหรับโครงสร้างเนื้อหาบนรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม”ประกอบด้วย 1) โซนเอเปค และ 21 เขตเศรษฐกิจเอเปค ให้ความรู้เบื้องต้น และทำความรู้จักเขตเศรษฐกิจ 21 สมาชิกเอเปค ผ่านเทคโนโลยี AR – Map 2) โซน Interactive Exhibition เรียนรู้ความเป็นมา และความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคของไทย แนวคิดการจัดงาน Open. Connect. Balance. และ 3) โซนไทยแลนด์ก้าวหน้า เอเปคก้าวไกล เพลิดเพลินไปกับนิทรรศการแบบ Flip Board สร้างการรับรู้ผลงานรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องกับ APEC และโมเดล BCG  4) โซน APEC กับ BCG Economy Model และการจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้แนวคิด BCG ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นในแต่ละภูมิภาค มาจัดแสดงให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรม และปิดท้ายด้วยกิจกรรมสนุก ๆ มากมาย โดยรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร จะทำการเปิดตัวเพื่อสร้างการรับรู้ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักประชาสัมพันธ์เขตทั้ง 8 เขต ได้แก่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จังหวัดขอนแก่น, สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี, สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่, สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จังหวัดพิษณุโลก, สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมเข้ารายการสด ช่วงเวลา 08.55 – 09.15 น., สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จังหวัดสงขลา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จังหวัดจันทบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรบินสันกาญจนบุรี พร้อมทั้งกระจายสร้างการรับรู้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดงานประชุม APEC 2022 THAILAND ได้ทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ APEC2022.prd.go.th หรือ Facebook: APEC พร้อม ไทยพร้อม #APECพร้อมไทยพร้อม #APEC2022THAILAND

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More