ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ 6 ขบวน และงดเดินรถท้องถิ่นสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย) 4 ขบวน เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม

การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ 6 ขบวน และงดเดินรถท้องถิ่นสายตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย) 4 ขบวน เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม

การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าท่วมทางรถไฟ ระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์ – จัตุรัส เขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

การรถไฟฯ จึงจำเป็นต้องประกาศปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถสายหนองคาย ช่วงระหว่างสถานีบำเหน็จณรงค์ – จัตุรัส ไปใช้เส้นทางชุมทางแก่งคอย – ชุมทางถนนจิระ – ชุมทางบัวใหญ่ แทน พร้อมกับ งดเดินขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 4 ขบวน (เป็นการชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้

1. ปรับเปลี่ยนไปใช้เส้นทาง ช่วงชุมทางแก่งคอย – ชุมทางถนนจิระ – ชุมทางบัวใหญ่ จำนวน 6 ขบวน ได้แก่

– ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25/26 กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ

– ขบวนรถด่วนที่ 75/76 กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ

– ขบวนรถเร็วที่ 133/134 กรุงเทพ – หนองคาย – กรุงเทพ

2. งดเดินขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 4 ขบวน ได้แก่

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439/440 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย

– ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย

โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ พบว่าเส้นทางรถไฟ ช่วงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 296/5-297/7 ระหว่าง บำเหน็จณรงค์ – จัตุรัส มีระดับน้ำท่วมสูงเหนือสันราง พบความเสียหายหินรองรางรถไฟถูกพัดไปกับกระแสน้ำ ทำให้ทางรถไฟทรุดตัวและเสียหาย บริเวณหลักกิโลเมตร 296/6 – 296/7 ระยะทาง 30 เมตร ล่าสด เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาสามารถเข้าไปดำเนินซ่อมแซมทางรถไฟที่ได้รับความเสียหาย แต่เนื่องจากกระแสน้ำยังไหลแรง จำเป็นต้องรอให้ระดับน้ำลดลงถึงจะสามารถเข้าดำเนินการได้ การรถไฟฯ จะยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธา และนายสถานีในพื้นที่ได้เฝ้าระวังและติดตาม เพื่อประเมินและสั่งการแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร

สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางล่วงหน้ากับขบวนรถดังกล่าวข้างต้น หากไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินเต็มราคาได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง และสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางกับการรถไฟฯ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งก่อนเดินทาง

ข้อมูล การรถไฟแห่งประเทศไทย

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More