ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี คนที่ 44 เดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี คนที่ 44 เดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเดินทางปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีอย่างเป็นทางการ

วันนี้ ( 3 ต.ค.65 ) นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคนใหม่ พร้อมด้วย นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและบุตร – ธิดาได้เดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองจันทบุรี ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หลังจากนั้นเดินทางเข้าสักการะพระพุทธสิหิงค์หน้าศาลากลางจังหวัด ต่อด้วย ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และกลับไปพบปะคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมฯ องค์กร บริษัทห้างร้าน ประชาชนที่มารอต้อนรับตามประเพณีอย่างอบอุ่นโดยมีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำกล่าวต้อนรับ และแนะนำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี หลังจากนั้น นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีคนใหม่ได้เดินทางเข้าห้องปฏิบัติราชการกราบสักการะพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดจันทบุรีและสักการะพระแสงราชประจำมณฑลจันทบุรี

และในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปกราบนมัสการ พระราชจันทโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดบูรพาพิทยารม อ.ท่าใหม่ ทั้งนี้ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ย้ายมาจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดหนองคาย ถือเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลำดับที่ 44 ต่อจาก นายสุธี ทองแย้ม ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยมีประวัติเกิดวันที่ 23 ตุลาคม 2513 ภูมิลำเนาจังหวัดชลบุรี ประวัติการศึกษา พ.ศ.2535 รัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551 เรียนจบคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2535 – 2537 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3 – 4) อำเภอเมืองนครพนม

พ.ศ. 2538 – 2539 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 5 – 6) ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรีพ.ศ. 2540 – 2543 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2544 – 2547 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 7) สำนักงานเลขานุการกรมการปกครองพ.ศ. 2548 – 2549 ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2550 นายอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

พ.ศ. 2551 นายอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

พ.ศ. 2552 นายอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2555 – 2557 ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

พ.ศ. 2558 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

พ.ศ. 2559 – 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

พ.ศ. 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2562 – 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2564 – 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

พ.ศ.2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221003121436434

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More