ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พม.จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ตั้งเป้าแก้ปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยคนไทย 3 ล้านครัวเรือนภายในปี 79

พม.จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ตั้งเป้าแก้ปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยคนไทย 3 ล้านครัวเรือนภายในปี 79

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ตั้งเป้าแก้ปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยคนไทย 3 ล้านครัวเรือนภายในปี 2579

 

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2565 ว่า จากปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยของครัวเรือนไทย รัฐบาลจึงมอบหมายให้ พม.จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ระหว่างปี 2560-2579 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัยและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีเป้าหมายกว่า 3 ล้านครัวเรือน ผ่านการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช.จัดทำแผนดำเนินการจำนวน 1.5 ล้านครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายเป็นชุมชนที่มีรายได้น้อยที่ไม่มีที่ดินและที่อยู่อาศัยที่มั่นคงทั่วประเทศ เช่น ชุมชนในที่ดินเช่าหรือบุกรุก และการเคหะแห่งชาติ ดำเนินการประมาณ 2.2 ล้านครัวเรือนในลักษณะให้ประชาชนเช่าและเช่าซื้อ ปัจจุบันแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยได้กว่า 240,000 ครัวเรือน โดยอยู่ระหว่างการดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ทั้งในเมืองและชนบท เช่น โครงการบ้านมั่นคง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร โครงการบ้านพอเพียง สนับสนุนการซ่อมแซมบ้านเรือนที่ยากจน สภาพทรุดโทรม ไม่ปลอดภัย กลุ่มคนไร้บ้าน ชุมชนถูกไฟไหม้ และไล่รื้อ ซึ่งการจัดงานในปีนี้ได้นำเสนอผลการจัดหาที่อยู่ให้คนไทย พร้อมย้ำเดินหน้าจัดหาที่อยู่อาศัยที่ให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง คนพิการ กลุ่มชายแดนภาคใต้ และกลุ่มคนสูงอายุ ที่จะดำเนินการควบคู่กับการเสริมสร้างอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี

 

ด้าน นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ ได้พัฒนาที่อยู่อาศัยแล้ว 367,00 หน่วย และการจัดสร้างตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มีโครงการสำคัญ อาทิ โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ชุมชนห้วยขวาง ชุมชนทุ่งสองห้อง โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางโครงข่ายระบบไฟฟ้าขนส่งมวลชน โครงการบ้านเคหะสุขประชา บ้านเช่าพร้อมอาชีพ และโครงการบ้านเคหะสุขเกษม บ้านเช่าสำหรับผู้สูงอายุและข้าราชเกษียณรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More