ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมควบคุมโรค ชี้ วัคซีนยังจำเป็นโดยเฉพาะกลุ่ม 608 แม้โควิด 19 จะกลายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว

กรมควบคุมโรค ชี้ วัคซีนยังจำเป็นโดยเฉพาะกลุ่ม 608 แม้โควิด 19 จะกลายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแล้ว

ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย พ.อ.อำนวย ยอดพันธุ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 28 นายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทางไกล (Video Conference) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ รายงานว่า จังหวัดเลยมีพื้นที่ประสบอุทกภัยจากพายุโนรู (NORU) 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าลี่ ตำบลนาแขม บ้านน้ำแคม หมู่ที่ 1 บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 5 หลัง อำเภอวังสะพุง บริเวณเทศบาลเมืองวังสะพุง ถนนจุดหน้าศาลเจ้าวังสะพุง 1 สาย ตำบลหนองหญ้าปล้อง ถนน 1 สาย จุด หน้า ธกส.สาขาหนองหญ้าปล้อง การสัญจรต้องใช้ความระมัดระวัง บ้านนาดอกไม้ จำนวน 4 หมู่ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 200 ครัวเรือน อำเภอเมืองเลย เทศบาลเมืองเลย ผลกระทบ 16 ชุมชน 607 ครัวเรือน 1,792 คน ตำบลชัยพฤกษ์ บ้านนาบอน หมู่ 1,4,7,11 ราษฎรได้รับผลกระทบ 372 ครัวเรือน ตำบลนาอาน หมู่ 1,2,3,9 ราษฎรได้รับผลกระทบ 150 ครัวเรือน ตำบลนาโป่ง หมู่ที่ 8,16 ราษฎรได้รับผลกระทบ 7 ครัวเรือน อำเภอเชียงคาน ตำบลนาซ่าว บ้านโพน ถนน 1 สาย ตำบลบุฮม จำนวน 2 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 2 ครัวเรือน

ล่าสุดจังหวัดเลย ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการให้การช่วยเหลือที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย และจัดประกอบเลี้ยงอาหารกล่องไว้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221003133847450

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More