ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นางมัจฉา เมฆา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นำพลังอาสายุวกาชาด จำนวน 40 คน พร้อมที่ปรึกษาชมรมฯ จัดชุดธารน้ำใจ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

นางมัจฉา เมฆา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นำพลังอาสายุวกาชาด จำนวน 40 คน พร้อมที่ปรึกษาชมรมฯ จัดชุดธารน้ำใจ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางมัจฉา เมฆา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นำพลังอาสายุวกาชาด จำนวน 40 คน พร้อมที่ปรึกษาชมรมฯ จัดชุดธารน้ำใจ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ณ  ศาลาประชาวาริน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More