ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์

จังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์

นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และ ตัวแทนนายอำเภอกาบเชิงนายธวัชชัย ดีลาศ เกษตรอำเภอกาบเชิง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปีชาตกาล ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานจากสำนักพระราชวัง ตำรวจตระเวนชายแดน ครูอาจารย์ กรรมการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่จากกรมหม่อนไหม โดยมีนายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221004131010752

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More