ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.สุรินทร์ จัดพิธีปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

จ.สุรินทร์ จัดพิธีปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถหญ้า อาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

จากการที่จังหวัดสุรินทร์ได้รับอิทธิพลจากพายุโนรู ส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรในหลายพื้นที่เกิดความเดือดร้อนขาดแคลนอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง มีการอพยพสัตว์เลี้ยงไปในพื้นที่สูงที่มีความปลอดภัย มีสัตว์เจ็บป่วยที่ต้องการการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ในเบื้องต้นจังหวัดสุรินทร์ได้ระดมสรรพกำลัง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ ทั้งการอพยพศาสตร์เสบียงสัตว์ ตลอดจนการรักษาพยาบาลสัตว์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียให้กับเกษตรกร

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2561 เป็นต้นมา กรมปศุสัตว์ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ด้วยหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ซึ่งในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้จัดพิธีปล่อยรถขบวนหญ้าพระราชทานอาหารสัตว์

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพร้อมกันทั่วประเทศในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการเตรียมพร้อมในการ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในหลายด้านได้แก่ การบริหารศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ โดยมีปศุสัตว์จังหวัด เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ด้านเสบียงสัตว์สำรองเพื่อความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ สำรองหญ้าหมัก จำนวน 9,000 กิโลกรัมหญ้าแห้งจำนวน 31,000 กิโลกรัมถุงยังชีพศาสตร์จำนวน 100 ถุงจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ 17 ทีมครบทั้ง 17 อำเภอละ1 ทีม เพื่อระดมความช่วยเหลือแก่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปอย่างทั่วถึง

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More