ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดยโสธร ร่วมประชุมทางไกลกับนายกรัฐมนตรี พร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชน

จังหวัดยโสธร ร่วมประชุมทางไกลกับนายกรัฐมนตรี พร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชน

นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย โดยในที่ประชุม ได้หารือสถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั้งสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน ทั้งในการอพยพ อาหาร น้ำดื่ม ไฟฟ้าการดูแลรักษาพยาบาล กำลังพล อุปกรณ์ต่าง รวมทั้ง การแจ้งเตือนภัย การเตรียมรับมือมวลน้ำ และการเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับจังหวัดยโสธร ได้รับผลกระทบจากพายุโนรูต่อเนื่องจากพายุหมาฮ๊อน ปละได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย /เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ แล้ว จำนวน 5 อำเภอ 27 ตำบล 156 หมู่บ้าน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 83,440 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 8,512 ครัวเรือน และมีประชาชนได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 5 ครัวเรือน ทั้งนี้ได้อพยพไปอาศัยยังจุดอพยพชั่วคราวแล้ว

ด้าน นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มีข้อสั่งการให้ อำเภอประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดในการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละพื้นที่ เพื่อแจ้งเหตุ การเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยง การแจ้งเตือนเส้นทางการจราจร ไฟฟ้ารั่ว การเข้าช่วยเหลือประชาชน การแจ้งเตือนประชาชนและระมัดระวังการเสียชีวิตจากการจมน้ำ และให้รายงานสถานการณ์กับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดยโสธรอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดยโสธร ได้ที่หมายเลข 045-712244 หรือ สายด้วย ปภ. 1784 หรือ ทางกลุ่มไลน์ ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัยจังหวัดยโสธร ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More