ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โครงการคนละครึ่งและโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้คะแนนระดับ “ดีมาก (A)” จากการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ฯ

โครงการคนละครึ่งและโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้คะแนนระดับ “ดีมาก (A)” จากการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ฯ

 สำนักเศรษฐกิจการคลัง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More