ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศ เทศบาลเมืองบางแก้วรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 ประกาศเทศบาลเมืองบางแก้ว 

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/