ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สพป.ยะลา 2 จัดการแข่งขันกีฬารวมพลคนยะลา 2 ส่งเสริมให้บุคลากรแสดงความสามารถด้านกีฬา

สพป.ยะลา 2 จัดการแข่งขันกีฬารวมพลคนยะลา 2 ส่งเสริมให้บุคลากรแสดงความสามารถด้านกีฬา

วันนี้ (5 ต.ค. 65) ที่ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬารวมพลคนยะลา 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา นายระเด่น สะมะแอรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้แสดงความสามารถ ในด้านกีฬาเพื่อมีพลานามัยแข็งแรงและมีความสมัครสมานสามัคคี

ด้านนายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 และ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ มีน้ำใจ นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย กีฬาที่แข่งขัน มีดังต่อไปนี้ คือ กรีทานักเรียน กีฬาฟุตซอลชาย กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง กีฬาเปตองทีมผสม กีฬาพื้นบ้าน มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 1,000 คน งบประมาณที่ใช้ในการจัดการแข่งขันได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษายะลา เขต 2 และหน่วยงานต่างๆ จำนวน 700,000 บาท รวมทั้งท่านผู้มีเกียรติร่วมบริจาคของรางวัลอีกจำนวนหนึ่ง

ภายในกิจกรรมมีการประชัดกระบวนพาเหรดทั้ง11 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบ กาบัง ยะหา กาตอง-ตาชีบันนังสตา เขื่อนบางลาง ตลิ่งชัน ปะแต ตาเนาะปูเต๊ะ บาโร้ะ บาละ ละแอ-บาโงย แบ่งเป็นสีต่างๆ 7 สี สร้างเสียหัวเราะให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ อีกด้วย

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More