ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39

วันนี้ ( 5 ตุลาคม 2565 ) เวลา 09.30 น. ณ ห้องชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี แด่ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” โดยมี นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” อุปนายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นประธานในพิธีฯ

จากนั้น ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 39 โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะเยาวชน พี่เลี้ยง และครอบครัวอุปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ในเวลา 10.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก

ข้อมูล 

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More